Υπηρεσίες Αναφοράς και Ανάλυσης

Σχετικά με Analysis and Reports

Παρέχετε στη διοίκηση τα εργαλεία για να κατανοήσετε καλύτερα τις αδυναμίες της εταιρείας και τους τομείς χαμηλής παραγωγικότητας για να εργαστείτε για τη βελτίωσή τους και να αποκτήσετε συνολική αποτελεσματικότητα εντός της εταιρείας. Αναφορές που χρησιμοποιούνται από διάφορους χρήστες (Λογιστική, Πωλήσεις, Αγορές κ.λπ.) για αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα).

Οπτικοποίηση των αναφορών και των υπηρεσιών Analytics

Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων και των προτύπων της επιχείρησής σας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη και ζωτικής σημασίας ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι απαραίτητο να έχετε τις κατάλληλες αναφορές και αποτελέσματα που θα σας οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις.

Η συλλογή δεδομένων είναι η εμπειρία μας εδώ και πολλά χρόνια, την οποία προσπαθούμε πάντα να βελτιώνουμε κάθε χρόνο. Αυτό μας οδήγησε να παρέχουμε κάθε είδους αναφορές και αποτελέσματα που είμαστε έτοιμοι να εξαγάγουμε με βάση τις απαιτήσεις σας.

Reporting & Analytics Services
Reporting and Analytics Services

Υπηρεσίες αναφοράς και ανάλυσης κορυφαίας ποιότητας

Με βάση τις απαιτήσεις που θα λάβουμε, είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας επιχειρήσεις και αναφορές και διαδικασίες που θα δείχνουν μια επισκόπηση των αναλυτικών στοιχείων της επιχείρησής σας. Οι αναφορές μπορούν να τροποποιηθούν και να φιλτραριστούν βάσει των απαιτήσεών σας (π.χ. συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, μήνες κ.λπ.). Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να απεικονίσουμε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα των αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες αναφορές και τα αναλυτικά αποτελέσματα που θα παράσχουμε, μπορείτε να εξαγάγετε χρήσιμες πληροφορίες. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα μάρκετινγκ που μπορεί να δει συγκεκριμένους τρόπους βελτίωσης. Ορισμένες από αυτές τις βελτιώσεις περιλαμβάνουν την αύξηση των πωλήσεων, την αύξηση περισσότερων πελατών και πολλά άλλα θετικά που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας ή να βοηθήσουν την εταιρεία να μείνει μακριά από την πτώχευση.

Τέλος, εξάγοντας διάφορες αναφορές και αποτελέσματα, είναι σίγουρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την παροχή στους πελάτες της διαφοράς που είχαν από τότε που ξεκινήσαμε να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες θα κερδίσουν περισσότερη εμπιστοσύνη αφού θα δουν ζωντανά αποτελέσματα από την ανάπτυξή τους.

Τεχνικές Λεπτομέρειες

Google Analytics
Magento eCommerce Analytics