Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Προσωπικά Δεδομένα(GDPR)

Σχετικά για το GDPR

Η Statare Solutions παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την σωστή τεχνική και την σωστή καθοδήγηση για συμμόρφωση με τους κανόνες και κανονισμούς του GDPR.
Στις 28 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε την προστασία δεδομένων που ονομάζεται Γενικοί Κανονισμοί Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος είναι μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές με την πάροδο των ετών. Από τότε, κάθε οργανισμός πρέπει να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες του GDPR διασφαλίζοντας ότι τηρεί αυστηρά. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο κομμάτι στις μέρες μας, παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας από πολλούς κλάδους που τους βοηθούν ώστε να γίνουν συμμόρφωση με το GDPR.
GDPR Consulting​
GDPR Consulting

Συμβουλές GDPR - Συμμόρφωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις περνάμε μια σύντομη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων και εργαστηρίων όπου αναφέρονται και εξηγούνται όλα τα βασικά μέρη του GDPR.

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι ο έλεγχος για τυχόν κενά σχετικά με τον GDPR και εάν υπάρχει ανάγκη ή βελτίωση. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σχέδιο έτσι ώστε οποιαδήποτε προτεινόμενη ενέργεια να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου. Τέλος, η εταιρεία θα αξιολογηθεί σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το επενδυτικό κόστος που θα πραγματοποιηθεί.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό για κάθε εταιρεία να συμμορφώνεται με το GDPR. Η όλη διαδικασία μπορεί να πάρει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί, καθώς απαιτεί πολλή επένδυση και ελέγχους για να βεβαιωθεί ποιες πληροφορίες πελατών αποθηκεύει η εταιρεία, πού αποθηκεύονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες και για πόσο καιρό.

Πώς να συμμορφωθείτε με το GDPR;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό για κάθε εταιρεία που έχει να κάνει με κάθε είδους προσωπικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες πελατών), να ακολουθεί όλους τους απαιτούμενους κανόνες. Για να συμμορφωθείτε απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις απαιτούνται διεξοδικοί έλεγχοι και έρευνα για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να βρούμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ελεγχθούν και αν αποθηκεύονται οπουδήποτε

Τεχνικές Λεπτομέρειες

Dynamics NAV Integration with iBuild (A GDPR Integration for compliance)