Καριέρα

Δουλέψτε σε φιλικό περιβάλλον!

Αν έχεις πάθος με την τεχνολογία, μπορείς να γίνεις μέλος της Statare Solutions

Σας ενδιαφέρει να εγγραφείτε;

Αν είστε επαγγελματίας και επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδα μας, μπορείτε να βρείτε τις τρέχοντες ευκαιρίες εργασίας ποιό κάτω.

Τρέχουσες ευκαιρίες εργασίας

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Develop and implement new software programs
 • Maintain and improve the performance of existing software
 • Clearly and regularly communicate with management and technical support colleagues
 • Design and update software database
 • Test and maintain software products to ensure strong functionality and optimization
 • Recommend improvements to existing software programs as necessary

Skills

 • Ability to work independently and multi-task effectively
 • Demonstrated understanding of projects from the perspective of both client and business
 • Flexible and willing to accept a change in priorities as necessary
 • 2+ years’ experience in web and software development
 • Demonstrated knowledge of web technologies, such as HTML, CSS and Javascript
 • Experience building and / or working with APIs
 • Understanding of HTTP, XML and Web Technologies
 • Familiarity with the .NET framework and Object-Oriented Methodologies
 • Familiarity with any code versioning tool.

Benefits

 • 13th Salary and a Bonus
 • Work-from-home option
 • Paid Health Insurance (This includes Life Insurance and both In-Patient and Out-patient Medical Insurance for the employee)
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • The option to participate in at least one company recreational trip.
 • Continuous training on cutting edge technologies.

To apply for this opportunity, please send your CV at cyprusjobs[at]stataresolutions.com.

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Develop and implement new software programs
 • Maintain and improve the performance of existing software
 • Clearly and regularly communicate with management and technical support colleagues
 • Design and update software database
 • Test and maintain software products to ensure strong functionality and optimization
 • Recommend improvements to existing software programs as necessary

Skills

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field required
 • Ability to work independently and multi-task effectively
 • Demonstrated understanding of projects from the perspective of both client and business
 • Flexible and willing to accept a change in priorities as necessary

Benefits

 • 13th Salary and a Bonus
 • Work-from-home option
 • Paid Health Insurance (This includes Life Insurance and both In-Patient and Out-patient Medical Insurance for the employee)
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • The option to participate in at least one company recreational trip.
 • Continuous training on cutting edge technologies.

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com.

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Technical design, development and testing of core Dynamics NAV functionalities and add-ons
 • Work with internal stakeholders to understand and analyze the technical requirements
 • Convert functional requirements to technical specifications and design documents
 • Make technical recommendations for installation, modifications and custom development
 • Ensure development best practices are adhered to by other team members
 • Communicate effectively in all mediums and to all levels within the organization
 • Train users to use the released functionalities and/or new features of Dynamics NAV

Technical Requirements

 • Any experience with Dynamics NAV Development
 • Experience developing for both Classic and Web Client
 • SQL setup and configuration for NAV 2017
 • Dynamics NAV Web Services
 • .NET Experience
 • Experience with Dynamics NAV Jobs and Service modules
 • Ability to establish priorities and work independently
 • Familiar with GIT and/or SVN

Your Profile

 • Degree in computer science or similar field from an internationally accredited college or university
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Autonomous in carrying out his/her work
 • Excellent communication, planning and organization skills
 • Good communication skills on all levels, especially documentation and user interaction

Benefits

 • 13th Salary and a Bonus
 • Paid Health Insurance (This includes Life Insurance and both In-Patient and Out-patient Medical Insurance for the employee)
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • The option to participate in at least one company recreational trip.
 • Continuous training on cutting edge technologies.

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Technical design, development and testing of core functionalities and add-ons
 • Work with internal stakeholders to understand and analyze the technical requirements
 • Convert functional requirements to technical specifications and design documents
 • Make technical recommendations for installation, modifications and custom development
 • Ensure development best practices are adhered to by other team members
 • Communicate effectively in all mediums and to all levels within the organization

Technical Requirements

 • Web Technologies: HTML, JavaScript, and CSS
 • CSS preprocessors (e.g. Sass or LESS etc.)
 • JavaScript frameworks (e.g. AngularJS, React, or Ember etc.)
 • JS-based build tools (e.g. Grunt, Gulp, and Bower etc.)
 • Libraries (e.g. jQuery or Backbone.js, etc.)
 • Front-end (CSS) frameworks (e.g. Foundation or Bootstrap)
 • AJAX
 • Knowledge of Code Versioning GIT and/or SVN and CI Tools
 • Knowledge of Solutions Stack MEAN an advantage

Your Profile

 • Degree in computer science or similar field from an internationally accredited college or university
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Autonomous in carrying out his/her work
 • Excellent communication, planning and organization skills
 • Good communication skills on all levels, especially documentation and user interaction
 • Professional Certifications an Advantage

Benefits

 • 13th Salary and Bonus
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • Continuous training on cutting edge technologies.

To apply for this opportunity, please send your CV at cyprusjobs(at)stataresolutions.com.

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Technical design, development and testing of core functionalities and add-ons
 • Work with internal stakeholders to understand and analyze the technical requirements
 • Convert functional requirements to technical specifications and design documents
 • Make technical recommendations for installation, modifications and custom development
 • Ensure development best practices are adhered to by other team members
 • Communicate effectively in all mediums and to all levels within the organization

Technical Requirements

 • API design and development
 • CRUD (Create, Read, Update, Delete)
 • RESTful Services
 • Web Tech basics HTML, JavaScript, and CSS
 • Server-side languages (e.g. PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript, and .Net)
 • Database technologies (e.g. MySQL, Oracle, PostgreSQL, and MongoDB).
 • Web server technologies like Node.js, J2EE, Apache, Nginx, ISS, etc.
 • Frameworks related to their server-side language of choice like: Express.js, Ruby on Rails, CakePHP, etc.
 • Knowledge of Code Versioning GIT and/or SVN and CI Tools
 • Knowledge of Solution Stacks MEAN an advantage

Your Profile

 • Degree in computer science or similar field from an internationally accredited college or university
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Autonomous in carrying out his/her work
 • Excellent communication, planning and organization skills
 • Good communication skills on all levels, especially documentation and user interaction
 • Professional Certifications an Advantage

Benefits

 • 13th Salary and Bonus
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • Continuous training on cutting edge technologies.

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Create tests and test scenarios based on the requirements received
 • Analyse bugs found during the testing process and properly document these
 • Report bugs to developers/assist in troubleshooting the same.
 • Work in creating manual and automated test plans
 • Prepare and present reports and metrics to interested parties
 • Work as part of a Scrum team

Technical Requirements and Skills

 • Experience with Test Management Suites, e.g. Xray
 • Experience working within an Agile / Scrum environment will be considered as an advantage.
 • Experience with Test Automation Software (Selenium, Katalon) will be considered as an advantage.

Following Skills are an Advantage

 • Professional Certifications

Your Profile

 • Degree in Computer Science or any other related Information Technology field
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Ability to work within the context of a cross-functional team
 • Autonomous in carrying out work & flexibility towards the range of tasks
 • Excellent interpersonal, communication, planning and organization skills.
 • Willing and open to take on new tasks and challenges.
 • Good decision-making skills.

Benefits

 • 13th Salary
 • 14th Salary
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Monthly Payment of Phone Bill
 • Semi-flexible hours
 • Other

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Design, develop and test web applications.
 • Maintain quality and responsiveness of applications.
 • Collaborate within the context of an Agile team to design and launch new features.
 • Maintain code integrity and code organization.
 • Troubleshoot and debug code to resolve application issues.
 • Provide ongoing maintenance for existing applications.

Technical Requirements and Skills

 • Knowledge of Object-Oriented Programming
 • Knowledge of modern HTML / CSS
 • Knowledge of JavaScript and JavaScript frameworks (e.g. AngularJs, ExtJS)
 • Experience working with SQL
 • Experience in developing RESTful APIs
 • Experience with back-end programming languages
 • Knowledge of version control principles and experience with version control systems
 • A solid understanding of how web applications work including security and session management

Following Skills are an Advantage

 • Experience with PHP
 • Professional Certifications

Your Profile

 • Degree in Computer Science or any other related Information Technology field
 • Verbal and written fluency in English
 • Passionate about coding and software development and web applications
 • Motivated Team player and self-starter
 • Autonomous in carrying out work & flexibility towards the range of tasks
 • Excellent communication, planning and organization skills.
 • Good interpersonal skills
 • Problem solving and critical thinking skills

Benefits

 • 13th Salary
 • 14th Salary
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Monthly Payment of Phone Bill
 • Semi-flexible hours
 • Other

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Design, develop and test high quality software using Agile methodologies.
 • Work on new functionality in line with stakeholders’ requirements and timelines.
 • Collaborate with the Product Owner, team members and stakeholders for the effective completion of tasks.
 • Work on the company’s internal and external projects.
 • Help the company deliver business value to its stakeholders.

Technical Requirements and Skills

 • Extensive knowledge of Object-Oriented Programming and SOLID principles
 • 5+ years of software development experience with PHP/C#/Java.
 • Good knowledge of JavaScript and any frameworks (e.g. Extjs, AngularJS).
 • Solid experience with XML and REST technologies.
 • Solid experience with SQL and ability to handle complex SQL statements.
 • Quality minded and knowledgeable of software testing techniques (e.g. writing unit tests).
 • Knowledge of version control principles and experience with Git, GitLab or other version control system.

Following Skills are an Advantage

 • Experience with PHP frameworks (e.g. Symfony, Slim, Laravel)
 • Experience with message queuing systems (e.g. RabbitMQ, Beanstalkd).
 • Familiarity with Cucumber/Behat and Gherkin.
 • Experience with issue tracking systems such as Jira (Atlassian).
 • Ability to work with remote teams/stakeholders.
 • Experience in working within a multicultural environment.
 • Professional Certifications

Your Profile

 • Degree in Computer Science or any other related Information Technology field
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Ability to work within the context of a cross-functional team
 • Autonomous in carrying out work & flexibility towards the range of tasks
 • Excellent communication, planning and organization skills. Good interpersonal skills
 • Willing and open to take on new tasks and challenges.

Benefits

 • 13th Salary
 • 14th Salary
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Monthly Payment of Phone Bill
 • Semi-flexible hours
 • Other

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com