Καριέρα

Δουλέψτε σε φιλικό περιβάλλον!

Αν έχεις πάθος με την τεχνολογία, μπορείς να γίνεις μέλος της Statare Solutions

Σας ενδιαφέρει να εγγραφείτε;

Εάν είστε επαγγελματίας με υψηλά κίνητρα και πάθος και επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, κάντε αίτηση τώρα στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας.

Τρέχουσες ευκαιρίες εργασίας

Δεν υπάρχουν τρέχουσες ευκαιρίες εργασίας αυτή τη στιγμή.

Location: Paphos, Cyprus

 

Main Responsibilities:

 • Develop custom WordPress themes and plugins using PHP and WordPress.
 • Maintain and update existing WordPress sites.
 • Optimize WordPress sites for speed and scalability.
 • Troubleshoot and debug issues with WordPress sites.
 • Collaborate with other developers, designers, and project managers to meet project requirements.
 • Stay up-to-date with the latest trends and technologies in WordPress development.

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Computer Science or related field.
 • 2+ years of experience in PHP development.
 • 2+ years of experience in WordPress development.
 • Strong understanding of PHP, MySQL, HTML, CSS, and JavaScript.
 • Experience developing custom WordPress themes and plugins.
 • Knowledge of WordPress and other WordPress-related technologies.
 • Excellent communication and collaboration skills.

 

Benefits:

 • Continuous training on cutting edge technologies.
 • A variety of Corporate Schemes to choose from (Medical, Annuity Scheme, Paid Health Insurance and other).
 • Flexible working hours.
 • 13th Salary and Bonus.
 • Paid time off.
 • Other additional benefits

 

Interested? Send us your CV at hr(at)Stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

 

Main Responsibilities

 • Build efficient, testable, and reusable PHP modules.
 • Solve complex performance problems and architectural challenges
 • Maintaining and improving existing applications.
 • Integration of data storage solutions.
 • Ability to write and maintain Unit and Integration Tests (PHP Unit)
 • Collaborate with other developers as well as other teams.

 

Requirements

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field required.
 • 1+ years of experience as a PHP Developer.
 • Knowledge of PHP web frameworks such as Laravel or Slim would be considered an advantage.
 • Experience with relational databases and their declarative query languages.
 • Good understanding of version control tools, such as GitLab.
 • Experience with fundamental front-end languages such as HTML, CSS, JavaScript and/or JavaScript Frameworks (Vue.js, React) would be considered an advantage.

Benefits:

 • Continuous training on cutting edge technologies.
 • A variety of Corporate Schemes to choose from (Medical, Annuity Scheme, Paid Health Insurance and other).
 • Flexible working hours.
 • 13th Salary and Bonus.
 • Paid time off.
 • Other additional benefits

 

Interested? Send us your CV at hr(at)Stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

 

Main Responsibilities:

 • Design, implement, and maintain cloud infrastructure (Azure).
 • Develop and maintain automation tools for infrastructure provisioning and configuration management.
 • Implement and maintain containerization using Docker and Kubernetes.
 • Collaborate with developers to improve CI/CD pipelines.
 • Implement and maintain monitoring, alerting, and logging solutions.
 • Develop and maintain disaster recovery and business continuity plans.
 • Stay up-to-date with the latest trends and technologies in DevOps.

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Computer Science or related field.
 • Experience in DevOps or related field.
 • Experience with automation tools such as Ansible, Puppet, or Chef.
 • Experience with containerization using Docker and Kubernetes.
 • Familiarity with CI/CD pipelines and their implementation.
 • Familiarity with monitoring, alerting, and logging solutions
 • Excellent communication and collaboration skills.

 

Benefits:

 • Continuous training on cutting edge technologies.
 • A variety of Corporate Schemes to choose from (Medical, Annuity Scheme, Paid Health Insurance and other).
 • Flexible working hours.
 • 13th Salary and Bonus.
 • Paid time off.
 • Other additional benefits

 

Interested? Send us your CV at hr(at)Stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Main Responsibilities:

 • Develop user interfaces using JavaScript frameworks.
 • Translate technical analysis into high quality code.
 • Maintaining and improving existing applications.
 • Manage internal tasks as requested by the Product Owner and/or the lead members of the development team.
 • Conduct a testing for all new implementations in line with company policies and procedures.
 • Carry out any further duties assigned by supervisor

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field required.
 • Solid foundation of front-end technologies and experience in Vue.js framework would be a plus.
 • Experience with version control tools would be an advantage.
 • Ability to work independently and multi-task effectively.
 • Ensure the best possible quality, performance and responsiveness of applications.
 • Flexible and willing to accept a change in priorities, if necessary.
 • Previous experience in a similar position will be considered an advantage.

Benefits:

 • Continuous training on cutting edge technologies.
 • A variety of Corporate Schemes to choose from (Medical, Annuity Scheme, Paid Health Insurance and other).
 • Flexible working hours.
 • 13th Salary and Bonus.
 • Paid time off.
 • Other additional benefits.

Interested? Send us your CV at hr(at)Stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Main Responsibilities:

 • Develop web applications using JavaScript frameworks.
 • Build efficient, testable, and reusable PHP modules.
 • Maintaining and improving existing applications.
 • Integration of data storage solutions.
 • Execution of developer tests as required.
 • Collaborate with other developers as well as other teams.

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field required.
 • 2+ years of experience as a Full Stack Developer.
 • Proficiency with PHP.
 • Experience with fundamental front-end languages such as HTML, CSS, and JavaScript.
 • Familiarity with JavaScript frameworks such as Vue.js will be considered an advantage.
 • Experience with relational databases and their declarative query languages.
 • Good understanding of version control tools, such as GitLab.

Benefits:

 • Continuous training on cutting edge technologies.
 • A variety of Corporate Schemes to choose from (Medical, Annuity Scheme, Paid Health Insurance and other).
 • Flexible working hours.
 • 13th Salary and Bonus.
 • Paid time off.
 • Other additional benefits.

Interested? Send us your CV at hr(at)Stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus (Hybrid) or Remote

Main Responsibilities

 • Translate application storyboards and use cases into functional applications.
 • Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code.
 • Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications.
 • Identify bottlenecks and bugs and devise solutions.
 • Maintain and enhance existing software solutions.

Requirements

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field required.
 • 2+ years of experience with Java back-end development and Spring.
 • Familiarity with relational databases and their declarative query languages.
 • Knowledge of ORM frameworks (JPA/Hibernate).
 • Experience with Unit Testing (Junit/Spock).
 • Any experience with Prometheus monitoring systems and Grafana will be considered an advantage.
 • It would be a plus if there is knowledge of Kubernetes, Docker, and Bash commands.

Benefits:

 • Continuous training on cutting edge technologies.
 • A variety of Corporate Schemes to choose from (Medical, Annuity Scheme, Paid Health Insurance and other).
 • A Flexible remote or hybrid working environment
 • 13th Salary and Bonus.
 • Paid time off.
 • Other additional benefits.

Interested? Send us your CV at hr@stataresolutions.com.

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Develop and implement new software programs
 • Maintain and improve the performance of existing software
 • Clearly and regularly communicate with management and technical support colleagues
 • Design and update software database
 • Test and maintain software products to ensure strong functionality and optimization
 • Recommend improvements to existing software programs as necessary

Skills

 • Ability to work independently and multi-task effectively
 • Demonstrated understanding of projects from the perspective of both client and business
 • Flexible and willing to accept a change in priorities as necessary
 • 2+ years’ experience in web and software development
 • Demonstrated knowledge of web technologies, such as HTML, CSS and Javascript
 • Experience building and / or working with APIs
 • Understanding of HTTP, XML and Web Technologies
 • Familiarity with the .NET framework and Object-Oriented Methodologies
 • Familiarity with any code versioning tool.

Benefits

 • 13th Salary and a Bonus
 • Work-from-home option
 • Paid Health Insurance (This includes Life Insurance and both In-Patient and Out-patient Medical Insurance for the employee)
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • The option to participate in at least one company recreational trip.
 • Continuous training on cutting edge technologies.

To apply for this opportunity, please send your CV at cyprusjobs[at]stataresolutions.com.

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Develop and implement new software programs
 • Maintain and improve the performance of existing software
 • Clearly and regularly communicate with management and technical support colleagues
 • Design and update software database
 • Test and maintain software products to ensure strong functionality and optimization
 • Recommend improvements to existing software programs as necessary

Skills

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field required
 • Ability to work independently and multi-task effectively
 • Demonstrated understanding of projects from the perspective of both client and business
 • Flexible and willing to accept a change in priorities as necessary

Benefits

 • 13th Salary and a Bonus
 • Work-from-home option
 • Paid Health Insurance (This includes Life Insurance and both In-Patient and Out-patient Medical Insurance for the employee)
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • The option to participate in at least one company recreational trip.
 • Continuous training on cutting edge technologies.

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com.

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Technical design, development and testing of core Dynamics NAV functionalities and add-ons
 • Work with internal stakeholders to understand and analyze the technical requirements
 • Convert functional requirements to technical specifications and design documents
 • Make technical recommendations for installation, modifications and custom development
 • Ensure development best practices are adhered to by other team members
 • Communicate effectively in all mediums and to all levels within the organization
 • Train users to use the released functionalities and/or new features of Dynamics NAV

Technical Requirements

 • Any experience with Dynamics NAV Development
 • Experience developing for both Classic and Web Client
 • SQL setup and configuration for NAV 2017
 • Dynamics NAV Web Services
 • .NET Experience
 • Experience with Dynamics NAV Jobs and Service modules
 • Ability to establish priorities and work independently
 • Familiar with GIT and/or SVN

Your Profile

 • Degree in computer science or similar field from an internationally accredited college or university
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Autonomous in carrying out his/her work
 • Excellent communication, planning and organization skills
 • Good communication skills on all levels, especially documentation and user interaction

Benefits

 • 13th Salary and a Bonus
 • Paid Health Insurance (This includes Life Insurance and both In-Patient and Out-patient Medical Insurance for the employee)
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • The option to participate in at least one company recreational trip.
 • Continuous training on cutting edge technologies.

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Technical design, development and testing of core functionalities and add-ons
 • Work with internal stakeholders to understand and analyze the technical requirements
 • Convert functional requirements to technical specifications and design documents
 • Make technical recommendations for installation, modifications and custom development
 • Ensure development best practices are adhered to by other team members
 • Communicate effectively in all mediums and to all levels within the organization

Technical Requirements

 • Web Technologies: HTML, JavaScript, and CSS
 • CSS preprocessors (e.g. Sass or LESS etc.)
 • JavaScript frameworks (e.g. AngularJS, React, or Ember etc.)
 • JS-based build tools (e.g. Grunt, Gulp, and Bower etc.)
 • Libraries (e.g. jQuery or Backbone.js, etc.)
 • Front-end (CSS) frameworks (e.g. Foundation or Bootstrap)
 • AJAX
 • Knowledge of Code Versioning GIT and/or SVN and CI Tools
 • Knowledge of Solutions Stack MEAN an advantage

Your Profile

 • Degree in computer science or similar field from an internationally accredited college or university
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Autonomous in carrying out his/her work
 • Excellent communication, planning and organization skills
 • Good communication skills on all levels, especially documentation and user interaction
 • Professional Certifications an Advantage

Benefits

 • 13th Salary and Bonus
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • Continuous training on cutting edge technologies.

To apply for this opportunity, please send your CV at cyprusjobs(at)stataresolutions.com.

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Technical design, development and testing of core functionalities and add-ons
 • Work with internal stakeholders to understand and analyze the technical requirements
 • Convert functional requirements to technical specifications and design documents
 • Make technical recommendations for installation, modifications and custom development
 • Ensure development best practices are adhered to by other team members
 • Communicate effectively in all mediums and to all levels within the organization

Technical Requirements

 • API design and development
 • CRUD (Create, Read, Update, Delete)
 • RESTful Services
 • Web Tech basics HTML, JavaScript, and CSS
 • Server-side languages (e.g. PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript, and .Net)
 • Database technologies (e.g. MySQL, Oracle, PostgreSQL, and MongoDB).
 • Web server technologies like Node.js, J2EE, Apache, Nginx, ISS, etc.
 • Frameworks related to their server-side language of choice like: Express.js, Ruby on Rails, CakePHP, etc.
 • Knowledge of Code Versioning GIT and/or SVN and CI Tools
 • Knowledge of Solution Stacks MEAN an advantage

Your Profile

 • Degree in computer science or similar field from an internationally accredited college or university
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Autonomous in carrying out his/her work
 • Excellent communication, planning and organization skills
 • Good communication skills on all levels, especially documentation and user interaction
 • Professional Certifications an Advantage

Benefits

 • 13th Salary and Bonus
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Company smartphone and payment of phone bill
 • Semi-flexible hours
 • Continuous training on cutting edge technologies.

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Create tests and test scenarios based on the requirements received
 • Analyse bugs found during the testing process and properly document these
 • Report bugs to developers/assist in troubleshooting the same.
 • Work in creating manual and automated test plans
 • Prepare and present reports and metrics to interested parties
 • Work as part of a Scrum team

Technical Requirements and Skills

 • Experience with Test Management Suites, e.g. Xray
 • Experience working within an Agile / Scrum environment will be considered as an advantage.
 • Experience with Test Automation Software (Selenium, Katalon) will be considered as an advantage.

Following Skills are an Advantage

 • Professional Certifications

Your Profile

 • Degree in Computer Science or any other related Information Technology field
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Ability to work within the context of a cross-functional team
 • Autonomous in carrying out work & flexibility towards the range of tasks
 • Excellent interpersonal, communication, planning and organization skills.
 • Willing and open to take on new tasks and challenges.
 • Good decision-making skills.

Benefits

 • 13th Salary
 • 14th Salary
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Monthly Payment of Phone Bill
 • Semi-flexible hours
 • Other

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Design, develop and test web applications.
 • Maintain quality and responsiveness of applications.
 • Collaborate within the context of an Agile team to design and launch new features.
 • Maintain code integrity and code organization.
 • Troubleshoot and debug code to resolve application issues.
 • Provide ongoing maintenance for existing applications.

Technical Requirements and Skills

 • Knowledge of Object-Oriented Programming
 • Knowledge of modern HTML / CSS
 • Knowledge of JavaScript and JavaScript frameworks (e.g. AngularJs, ExtJS)
 • Experience working with SQL
 • Experience in developing RESTful APIs
 • Experience with back-end programming languages
 • Knowledge of version control principles and experience with version control systems
 • A solid understanding of how web applications work including security and session management

Following Skills are an Advantage

 • Experience with PHP
 • Professional Certifications

Your Profile

 • Degree in Computer Science or any other related Information Technology field
 • Verbal and written fluency in English
 • Passionate about coding and software development and web applications
 • Motivated Team player and self-starter
 • Autonomous in carrying out work & flexibility towards the range of tasks
 • Excellent communication, planning and organization skills.
 • Good interpersonal skills
 • Problem solving and critical thinking skills

Benefits

 • 13th Salary
 • 14th Salary
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Monthly Payment of Phone Bill
 • Semi-flexible hours
 • Other

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com

Location: Paphos, Cyprus

Responsibilities

 • Design, develop and test high quality software using Agile methodologies.
 • Work on new functionality in line with stakeholders’ requirements and timelines.
 • Collaborate with the Product Owner, team members and stakeholders for the effective completion of tasks.
 • Work on the company’s internal and external projects.
 • Help the company deliver business value to its stakeholders.

Technical Requirements and Skills

 • Extensive knowledge of Object-Oriented Programming and SOLID principles
 • 5+ years of software development experience with PHP/C#/Java.
 • Good knowledge of JavaScript and any frameworks (e.g. Extjs, AngularJS).
 • Solid experience with XML and REST technologies.
 • Solid experience with SQL and ability to handle complex SQL statements.
 • Quality minded and knowledgeable of software testing techniques (e.g. writing unit tests).
 • Knowledge of version control principles and experience with Git, GitLab or other version control system.

Following Skills are an Advantage

 • Experience with PHP frameworks (e.g. Symfony, Slim, Laravel)
 • Experience with message queuing systems (e.g. RabbitMQ, Beanstalkd).
 • Familiarity with Cucumber/Behat and Gherkin.
 • Experience with issue tracking systems such as Jira (Atlassian).
 • Ability to work with remote teams/stakeholders.
 • Experience in working within a multicultural environment.
 • Professional Certifications

Your Profile

 • Degree in Computer Science or any other related Information Technology field
 • Verbal and written fluency in English
 • Team player and ability to work within a multicultural environment
 • Ability to work within the context of a cross-functional team
 • Autonomous in carrying out work & flexibility towards the range of tasks
 • Excellent communication, planning and organization skills. Good interpersonal skills
 • Willing and open to take on new tasks and challenges.

Benefits

 • 13th Salary
 • 14th Salary
 • Medical Insurance
 • Life Insurance
 • Monthly Payment of Phone Bill
 • Semi-flexible hours
 • Other

Interested? Then please send your CV to cyprusjobs[at]stataresolutions.com